English Svenska

Vad säger lagen?
Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

<95> att webbplatsen innehåller cookies,
<95> vad dessa cookies används till och
<95> hur cookies kan undvikas.

6 kap. 18 § lagen om elektronisk kommunikation, se första meningen

Den här sidan använder sig av en så kallade sessionscookie.
Om du byter språk så kommer du få en cookie till din dator så att websidan kan hålla reda på vilket sråk som du har valt.
Du kan undvika det genom att ändra spåk i din webläsare för då kommer sidan automatisk att bli engelsk/svensk om du inte redan har fått cookien.
Om Cookies